Novinky

Ekofestival Súľovské skaly

Milí priatelia, tak máme za sebou 1. ročník Ekofestivalu, ktorý sa konal 19.8. – 21.8.2022 v kempe v Súľove, v Penzióne Štefánik. Napriek počasiu, ktoré bolo premenlivé,

sme sa tešili pre tohtoročné dlhotrvajúce sucho aj občasnej búrke a dažďu, ktorý nám

nakoniec veľmi príjemne dotvoril atmosféru zážitkov. A tých bolo naozaj veľa. Absolvovali

sme viacero prednášok na rôzne témy – Fauna a flóra Súľova; Človek a príroda (o problémoch ochrany prírody v tejto oblasti), prezentáciu spojenú s videoreportážou „Myslíme to

s ochranou prírody na Slovensku vážne?“, ktorá získala ocenenie v rámci súťaže Mladých

reportérov a to 1. miesto na Slovensku a 2. miesto na svete a je možné si ju pozrieť v rámci

Noviniek na našej stránke; prezentáciu o krásach makro aj mikrosveta Súľovských skál

„Príroda vnímaná srdcom“; poučnú prednášku ako znížiť množstvo odpadu „Zero waste“;

prezentáciu spojenú s ukážkami liečivých rastlín, ich účinkov i odskúšania si výrobkov z nich

na vlastnej koži.


Celým Ekofestivalom sa vďaka účastníkom niesla dobrá nálada, ranná joga

s inštruktorkou v prírode obkolesenej Súľovskými skalami, ukážka cvičenia čchi kung

správne naštartovali deň. Potom sme sa potulovali v rámci Ekospoznávania a naživo

poznávali prírodu zblízka, tieto zážitky boli spojené s relaxáciou a meditáciami, lesným

kúpeľom, ktorý nám naživo ukázal svoje benefity. Večerné posedenie aj s ohníkom alebo

dobrým čajíkom nám pomohlo zdieľať spoločne to, čo sme cez deň vzájomne prežili

v nádhernej prírode.


Ako organizátori sa chceme poďakovať všetkým účastníkom, boli ste naozaj skvelí

a do všetkých aktivít ste sa iniciatívne zapojili a tým bola diskusia živá a vzájomne

obohacujúca, osobitne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby bol program zaujímavý

a naplnený, inštruktorom, dievčatám, ktoré mali prednášky a prezentácie. Ďakujem majiteľovi

kempu a všetkým jeho zamestnancom za ústretovosť vo všetkých smeroch. Už teraz sa tešíme

na 2. ročník.


Verím, že si každý odniesol veľa pozitívnych zážitkov a zrelaxoval v krásnej prírode

Súľova a posolstvo vzájomne obohacujúceho spolunažívania človeka a prírody posunie ďalej.


Kolektív Ekospol a.s.