Naša spoločnosť Ekospol a.s. Žilina vyše 30 rokov pracuje v oblasti ekológie. Vykonávame reálnu ochranu prírody pričom voda a biota sú naša doména.

Naše služby

Voda

Pre Vaše konkrétne podmienky vyselektujeme, navrhneme a zrealizujeme najlepšie dostupné technológie a konštrukcie vodovodov, ČOV a úprav tokov. Plne harmonizované podľa požiadaviek na ich funkciu, úžitkovú hodnotu, životnosť a nároky na ochranu životného prostredia danej lokality.

Biota

Pre Vaše konkrétne potreby vypracujeme prakticky všetky dokumenty podľa aktuálnych environmentálnych legislatívnych požiadaviek v SR. Pripravíme a uskutočníme pre Vás aj prednášky, webináre a jedinečné zážitkové aktivity priamo v prírode.