Novinky

Krátka reportáž o Súľovských skalách

Územie chatovej osady v Súľovských skalách je zaradené v štvrtom stupni ochrany, avšak čoskoro sa plánuje zníženie ochranného stupňa na druhý, čo umožní väčšie a nezvratné zásahy do prírody. Znížiť stupeň ochrany je v zmysle platnej legislatívy možné iba ak zanikne predmet ochrany, čo sa v tomto prípade nestalo. Súľovské skaly sú domovom mnohých zákonom chránených druhov, vrátane hmyzovníka Holubyho a hmyzovníka muchovitého, ktoré patria medzi najcennejšie druhy orchideí.