Novinky

Prečo ekospoznávanie?

Za posledné roky sme svedkami nenávratného ničenia planéty a absencie ekologického povedomia. Napriek tomu, že je internet zahltený informáciami a študenti vysedávajú celé dni v školách, alebo pri počítačoch či mobiloch, chýbajú im alebo aj nám skôr narodeným, základné informácie z oblasti ekológie, ktoré by boli prakticky použiteľné. Mladí ľudia sú naša budúcnosť a preto ak ich správne nenamotivujeme je osud nás i všetkých živých tvorov neistý. Nestačí sa naučiť v školách holé poučky, príliš podrobne sa zaoberať vedeckou stránkou, keď sme od prírody odtrhnutí a necítime, že sme jej súčasťou a spojení so všetkým navôkol. Nemôžeme robiť zmeny bez lásky a citu. Poučenie je v prírodných národoch, ktoré sme poniektorí pokladali za primitívne, ale ktoré si vedia poradiť s tým najdôležitejším v živote, so samotným prežitím. Napriek tomu, že sme plní informácií, musíme si priznať, že väčšina z nich je nepoužiteľná a zbytočná. Jedna veľká múdra kniha „Príroda“ je tu pre nás vždy otvorená, len nejako sa nám nechce v nej listovať…


 Máme tu celú garnitúru štátnych i mimovládnych organizácii, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a životného prostredia, zákony, ktoré sa už pomaly ani nedajú dodržiavať a stav prírody a životného prostredia sa neustále a obrovskou rýchlosťou zhoršuje. Neberieme vážne záchranu lesov, mokradí, biotopov ohrozených druhov, už ide iba o to, či je na papieri všetko v poriadku. Milí priatelia, papier znesie všetko. Kde sa stala chyba? Snáď v tom chaose naokolo strácame zdravý rozum a otupeli naše city, inak by sme si vedome nepílili konár pod sebou. Je zvláštne, ako sme si mysleli, že technológie nám budú pomáhať, akosi sa nám to však vymklo z rúk. Stratila sa človečina medzi ľuďmi, aj súzvuk s prírodou. Sme od nej odtrhnutí a zabetónovaní vo svojich svetoch. Sme jej súčasťou bez ohľadu na vek, vzdelanie a vierovyznanie, musíme si len spomenúť aké to je bosý behať po tráve, pozorovať mravca pri práci, obdivovať medvedicu ako húževnato chráni svoje mláďatá, motýľa s ľahkosťou a slobodou na krídlach, vôňu zakvitnutej lúky. Vžiť sa do živých tvorov, ktoré bojujú v zastavaných a vyrúbaných chránených územiach o holé prežitie, mať trpezlivosť so srnou na ceste, ktorej sme preťali chodníčky, ďakovať za dážď, za potok, ktorý si voľne hľadá cestu krajinou. Toto sú tie naozajstné poklady, ktoré v ruchu dnešnej doby nevidíme. Strácame pôdu pod nohami, pitná voda, nekontaminované prostredie, kvalitná pôda bez výstavby a lesy bez zásahu začínajú byť nedostatkovým artiklom. Divoká príroda prestáva existovať, Zemička sa zmenšuje.


Nie je čas si zúfať, všetko sa dá zmeniť k lepšiemu, prebudiť opäť tú iskierku radosti v našich očiach z holej existencie, znova sa prepojiť, precítiť, slobodne dýchať a mať radosť zo súzvuku s prírodou. Uvedomiť si naozajstné hodnoty života, zmeniť priority.
    

Ponúkame Vám „Ekospoznávanie“ ako túlanie sa po prírode bez ohľadu na to či ste mladí, alebo tí skôr narodení. Chceme si s Vami vymieňať zážitky a skúsenosti, učiť sa z múdrej knihy Prírody. Prebudiť zmysly, radosť zo spoznávania. Toto je cesta budúcnosti – úcta, rešpekt, spolunažívanie.


Tešíme sa na Vás a ostávame s múdrym pozdravom Mitakuye oyasin (Všetci sme spriaznení).