Novinky

Prečo ekospoznávanie?

Prečo ekospoznávanie?
Učíme a vzdelávame sa o prírode z rôznych kníh, učebníc či prírodopisných filmov (a to nemáme na mysli len žiakov a študentov). Mnoho ľudí má chuť dozvedieť sa o prírode niečo viac, do hĺbky porozumieť jej procesom a múdrosti, vedieť odlíšiť jednotlivé druhy rastlín a živočíchov. Nie je však nad skúsenosť na vlastnej koži. Preto sme vytvorili koncept, ktorý prepája obohacovanie sa o nové informácie so zážitkom. Ekospoznávanie sú, ako vyplýva už z názvu, ekovýchovné poznávacie exkurzie zakaždým na inú tému, podľa toho, v akom období sa príroda aktuálne nachádza. Výhodou takejto formy ekovýchovy je, že o jednotlivých javoch sa dozvedáte priamo v teréne, vidíte ich na vlastné oči. Okrem toho sa snažíme zamerať aj rozvíjanie vzťahu k prírode, pretože ten je základným predpokladom toho, že ju budeme chrániť. Môžete sa teda okrem nových poznatkov tešiť aj na rekreačno-relaxačný aspekt, inými slovami naším cieľom je, aby ste si pobyt v prírode s nami aj užili. Tešíme sa na Vás!