Novinky

Postrehli ste viditeľný úbytok hmyzu?

Hmyz tvorí veľmi početnú skupinu živočíchov a delí sa na mnoho systematických skupín. Za
posledné roky ho drasticky ubúda, čo má obrovský vplyv na celý ekosystém. Hmyz to nie sú
len z nášho uhla pohľadu škodcovia, ktorí sa v zdravom ekosystéme držia takpovediac na
uzde, hmyz to sú okrem iného aj opeľovače, bez ktorých nemôže fungovať ani opeľovanie.
Zároveň sú významnou súčasťou potravného reťazca. Čo sa udialo? Prečo takýto stav? Je to
súbor viacerých faktorov, klimatické výkyvy (suchá, povodne, neskoré mrazy), zmena krajiny

a biotopov – za posledné roky sme doslova zabetónovali a odlesnili obrovské plochy
prírodných plôch. Používame nesprávne spôsoby obhospodarovania krajiny, v móde je opäť
intenzívna pastva, ktorá pod názvom „bezúdržbová“ je len iným názvom pre nevhodnú
intenzívnu pastvu. Po krajine staviame elektrické ohradníky a sústreďujeme stáda zvierat na
malých plochách, čím ničíme biotopy. Žiaľ deje sa to aj pod zámienkou ochrany biotopov
a manažmentov za obrovské finančné sumy. A v neposlednom rade používame chemické
postreky, dokonca aj s odobrením v legislatíve (postreky na invázne druhy rastlín). Zmena
môže a bude musieť nastať, ak chceme zachovať prírodné prostredie a svoje zdravie.

20240518_104311